Truemed® medikal sektöre üstün dizayn ve kalitede üst ve alt ekstremite plak ve vida üretimi ile girmiş,
kısa sürede ürün portföyüne kilitli çivi sistemleri, eksternal fiksatörler, parsiyal protezler, pediatrik 
implantları katmıştır. Firma ürün portföyünü piyasanın büyüyen talebine göre her geçen gün biraz daha 
genişletmektedir.

Truemed® firması; CE normlarında, ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistemine uygun üretim
yapmaktadır.

Firmamızın temel ilkesi insan sağlığının önemini bilerek ürünlerini daima çağdaş normlara uygun ve en 
üst düzeyde planlayarak üretmektir. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.